logo

Дуолар хосияти. Китоб ва суннатдан дуолар

Дуолар хосияти Rating: 6,3/10 685 reviews

Ehson va sadaqaning xosiyati

Дуолар хосияти

Таасуфли ўрни шундаки, китобда дуолар, уларнинг инсон руҳий оламига кўрсатажак таъсири ҳақида илмий мулоҳазалар билдирилмаган. Бу пайтда ҳаж мавсуми яқинлашиб қолганлиги сабабли ҳажга борувчилар сафарга отланган эдилар. Народные обычаи и поверья казахов, связанные со снотводствос. Ўзбек халқ афсун-дуоларининг жанр хусусиятлари ва бадиияти. Туркий халқлар, хусусан, ўзбек халқ афсун-дуолари эса муайян ғоявий тазйиқлар туфайли етарлича илмий кузатишлар объекти бўлган эмас. «Шамъун» исмининг хосияти, касалликни дуолар орқали аниқлаш усули каби нарсалар ий иётимизнинг ишончли манбаларида, ларимизда, ҳадисларимизда, мўътамат китобларимизда, албатта йўқ гаплар. Дуо қилганларни Аллоҳ мағфират қилсин.


Next

Китоб ва суннатдан дуолар

Дуолар хосияти

Халқ афсун-дуоларга нисбатан турли даврларда турлича муносабатлар ҳукм суриб келди. Ушбу мақсадга эришиш учун биз ўз олдимизга қуйидаги вазифаларни қўйдик: -халқ афсун-дуоларининг фольклор жанрлари сифатидаги ўзига хос хусусиятларини аниқлаш; -ўзбек халқ афсун-дуоларини мавзу ва вазифадошлик нуқтаи назаридан тасниф этиш, афсун-дуоларининг ҳар бир кўринишига оид хусусиятларни тавсиф этиш; -ўзбек халқ афсун-дуоларининг шаклий тузилиши, образлар силсиласи ва бадиий-тасвирий, бадиий-ифода воситаларини ёритиш. Бизга ажратилган ерга қурилиш бошладик, аммо қўлимиз юпқалиги учун маблағ етмай, қурилиш ишлари тўхтаб қолди. Агар онангни доим табассум ҳолида кўришни хоҳласанг, ҳалол ва яхши амалларни лозим тут! Шунга қарамай, бир нарсага шукр қилиш лозимки, халқ барибир катта куч. Кўрсатилган тўплам, 261-297; Лобачева Н.

Next

MalhamUz: ДУОЛАР ХОСИЯТИ

Дуолар хосияти

Юқоридаги саволда келган «Дуоларга инган хислатлар» деган китоб, аввал ҳам чоп этилган экан. Диссертациянинг мақсад ва вазифалари борасида шуни айтиш ўринлики, мазкур тадқиқотдан кўзланган мақсад битта. Ритмико-синтаксический параллел изм как основа древнотюрского народного эпического стиха. Бизнинг тадқиқотимизнинг янгилиги шундан иборатки, биринчидан, ишда кўпроқ халқ афсун-дуоларига эътибор берилган. Биринчиси Ла илаҳа илаллоҳ, Муҳаммадун расулаллоҳ, деб шаҳодат беришлик. Бу нарса яхши самаралар бериши шубҳасиз. Ҳалол калимасини айтишга ҳаракат қилиб, икки лабимни бир-бирига ёпиштирмаган ҳолда айтдим.

Next

Дуо қилайлик

Дуолар хосияти

Ўзбек фольклорининг жанрлар таркиби ғоят ранг-баранг ва қадимий бўлиб, асрлар давомида халқимиз қалбидаги эзгу ғояларга қанот бахш этиб келган. Шунга қарамай мазкур китобча дуо-афсунларни ўрганишда катта илмий аҳамият касб этади. Бу ҳам бўлса, юртимиздаги тинчлик-хотиржамликнинг меваси. Мисол учун «Муззаммил» сурасининг лари дебди. Биз ўрни билан китобдаги айрим матнларга ҳам мурожаат қилдик.

Next

Дуо қилайлик

Дуолар хосияти

Дуо мутлақо нотўғри таржима қилинган. Турли муносабат билан халқ мурожаат этадиган қанчадан-қанча дуохонларимиз, азайимхонлар шавқатсиз қатағонларга дучор қилинди. Маълум бир сўров лафз-ларини такрорлаш «талаб» дейилади. Аждодларимизнинг умидбахш орзуларини ўзида мужассам этган фольклор намуналаридан бири афсун-дуолар ҳисобланади. Муродов каби олимларнинг тўплаган материаллари, шунингдек иш муаллифининг ўн йиллар мобайнида тўплаган материаллари, чоп этилган дуо мажмуаларининг матнлари тадқиқот объекти вазифасини ўтади. Эшикни очган аёлга нарсаларни бериб: — Эй муштипар аёл, хачир ҳам, унинг устидаги нарсалар ҳам сизларга, ол, тортинма, — деди.

Next

Дуо қилайлик

Дуолар хосияти

Аммо яна шу нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, афсун-дуолар энг аввало сўз орқали шаклланади. Шайх Ҳазратлари дастлаб инсон учун олий неъмат саналмиш соғлик-саломлик хусусида маъруза қилдилар. Афсун-дуолар сўз, инсон нигоҳи ва хатти-ҳаракатида сеҳр-жоду қудрати бор деб қаралган замонларда вужудга келган бўлиб, ўша вақтлардан буён улар кишилар ўртасида гоҳ очиқ, гоҳ яширик ҳолда яшаб келади. Шукрки, юртимизнинг барча масжидларида таровиҳ намозлари, Рўзаи Рамазон ибодатлари эмин-эркин адо этилмоқда. Чунки халқимиз оқибатли, меҳрибон, ахил-иноқ. Маълумки, ҳар қандай тадқиқот ўз-ўзидан вужудга келмайди.

Next

«Дуоларга инган хислатлар» китобидаги ёзувлар ҳақиқатга қанчалик яқин?

Дуолар хосияти

Айтингчи, мана шу исмларни айтиш билан Аллоҳ тилагимизни қабул қилардими? Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. Тадқиқотимизга жалб этилган материаллар асосан диахроник ёндошишни талаб этганлиги учун тарихий-қиёсий метод биз учун етакчи метод бўлиб хизмат қилди. Зеро, юртимизда 9 майнинг Хотира ва қадрлаш куни сифатида нишонланишида ўзига хос рамзий маъно бор. Мавзунинг ўрганилиш даражаси ва илмий янгилиги масаласига келганда бироз кенгроқ тўхталишга тўғри келади. Айтишга бир неча маротаба ҳаракат қилдим, лекин айта олмадим. Натижаси бўмаяпти, яқинда Россияга ишлаб, даволаниш мақсадида кeтмоқчи.

Next

Muxlis.uz

Дуолар хосияти

Уларнинг шодон кулгуси билан хонадонлар қувончга тўлади. Сўзбоши муаллифи мана шу нарсага нозик фольклоршунос назари билан ёндоша олмайди. Мисол учун китобдаги дастлабки: «уйқу олдидан ва тонгда туриб ўқиладиган дуолар»ни кўриб чиқайлик: Энг Аввло, дуо қилиш олдидан унинг одобларига риоя этишга эътибор қилинмаган, ҳаттоки, «Бисмиллаҳ» ҳам айтилмаган. Биринчидан, халқ ҳаётининг турли-туман жабҳаларида ҳар хил муносабат билан қўлланилиб келинган афсун-дуоларни жамлаш, уларни вазифадошлик нуқтаи назаридан тасниф этиш ва афсун-дуоларнинг ноёб, мукаммал намуналари билан кўпчиликни таништириш. Иккинчидан, ишда ҳар бир дуонинг ижрочилари, ижро шароити, ижро тарзи, дуонинг мазмуни, бадиий жиҳатлари, образлари тавсифи берилганки, бу нарса тадқиқотнинг илмий янгилигини объектив баҳолашга имкон беради. Тўплаган материаллар ҳажми ва кўлами эса улар ҳақида махсус илмий тадқиқот иши ёзишга тўла ҳуқуқ берди.

Next

Muxlis.uz

Дуолар хосияти

Саломатликнинг инсон ҳаётида тутган ўрни, аҳмияти, руҳий ва жисмоний чиниқишнинг фазилатлари хусусида сўзладилар. Заговоры как вид русской народной поэзии. Унда бир қатор масалалар муҳокама этилиб, ҳар ойнинг биринчи якшанбаси Мурувват куни сифатида белгиланган эди. Дастлаб ушбу масалага у ёки бу муносабат билан А. Соотношение эллитерации и рифма в тюркском стихсюжении.


Next